20 January 2014

Fagseminar om skredutdanning og snødekkeanalyse

Det skjer mye spennende på skredkunnskapsfronten, blant annet har det kommet en metode for systematisk snødekkeundersøkelse som ble presentert på skredkonferansen i Sogndal i november 2013. Denne metoden har møtt kritikk, likefullt mener vi at den gir såpass mye viktig informasjon og er såpass intuitiv og enkel å bruke at den bør inkluderes i grunnleggende skredopplæring. Så da må også skredkursveglederne til oppdateres. Tindevegleder og skredekspert i NVE, Andreas Haslestad ble innleid for å gi Breogfjells vegledere en innføring i metoden på et internt fagseminar i Sogndal i begynnelsen av januar 2014. Dagen etter gikk vi igjennom stabilitetstestene som blir brukt av skredobservatørene, samt at kursopplegg for vinterens skredkurs ble gjennomgått

Blokktest, første del av en systematisk snødekkeundersøkelse. 40x40 cm blokk, 1 meter dyp, frigjøres. Deretter klapper man den med spaden på siden, samtidig som man følger nøye med om det skjer et brudd i blokka. Dersom dette skjer er neste spørsmål om det er et rent brudd mellom to lag i snøen eller om bruddet er ujevnt. Et jevnt brudd viser at det er svakt lag i snødekke og at et brudd kan forplante seg, slik at en kan fjernutløse flakskred og at skredene kan bli store.

  
Deltagere på fagseminar. Turen gikk mot Nonsholten i Sogndalsdalen og snøen var dyp.


Stein F. Møller går igjennom den utvidede kompresjonstesten.


Tidligere turer